Stal
Doordat CGC een warme band heeft met de hippische sport en de eigenaar zelf ook actief is in de paardensport, zijn ook een aantal projecten opgepakt die niet alleen civiele-, groene- en cultuurtechnische, maar tevens hippische elementen bevatten. U kunt hierbij denken aan advies op het gebied van:

  • logisitieke inrichting paardenbedrijf
  • beplantingsplannen paardenhouderij
  • ontwerp marathon hindernissen
  • advies over aanleg en onderhoud menroutes

Wanneer u zelf ook nauw betrokken bent bij de hippische sport en u wilt bijvoorbeeld een advies over de inrichting van uw erf en het inpassen van uw paardenhouderij in het omringende landschap, dan kan CGC u daar van voorzien. Uiteraard zullen uw wensen omtrent uw eigen woonomgeving uitgebreid besproken worden alvorens een advies wordt geformuleerd. U kunt hierover met CGC in contact treden middels de gegevens die u vindt onder de contact-button.

Daarnaast kunt u bij CGC terecht voor het beleren (onder het zadel en aangespannen) of doorrijden van uw paard of pony. Ook hierover kunt u met CGC  in contact treden middels de gegevens die u vindt onder de contact-button.