Werkvoorbereiding

Nieuwbouw

 • atrium seniorencomplex te Vries en Peize
 • 30 chaletplaatsen te Norg
 • 600 m. schanskorven te HarenUitvoeringsplan-1
 • bouw- en woonrijp lyceumterrein (woningbouw) te Hulst
 • bouw- en woonrijp dorpsuitbreiding te Wirdum
 • bouw- en woonrijp Veersepoort te Middelburg
 • bouwrijp Welgelegen IV te Balk
 • bouwrijp Siriusstraat e.o. te Delfzijl
 • bouwrijp Woudfennen III fase 1 te Joure
 • bouwrijp Groot Hermana fase 2 te Minnertsga
 • bouwrijp bedrijventerrein Van Egmondstraat te Oude Bildtzijl
 • heempark Heech (12 ha.) te Heeg
 • uitbreiding landgoed Schatzenburg te Dronrijp
 • uitbreiding industrieterrein Hemrik te Leeuwarden
 • Vrijetijdshart te Zeewolde
 • historische schepenhaven te Terherne
 • oostelijke rondweg te Balk
 • aanleg bomen centrum Delfzijl
 • fietspad langs Attesweg te Vrouwenparochie
 • aanleg terrein havenkantoor te Blauwestad
 • diverse particuliere tuinen
 • 1e fase "Waterrijck" Burdaard

Reconstructie

 • herinrichting Midstraat te Joure
 • reconstructie Julianapark te Veendam
 • centrale plein recreatiecentrum 'De Roggeberg' te Appelscha
 • reconstructie diverse wegen te Leeuwarden
 • reconstructie Leechein te Akkrum
 • reconstructie Goingarijp
 • reconstructie Centrum West en Centrum Oost te Sint Annaparochie
 • centrumplan te Balk
 • park gemeentehuis te Sint Annaparochie
 • kwaliteitsimpuls K.L. de Vriesstraat te Sint Jacobiparochie
 • Achlumerdijk te Harlingen
 • Stabu bestek tuin Drents Archief te Assen
 • bushalteplan gemeente het Bildt

Onderhoud

 • rioolvervanging 2003 te Meppel
 • diverse rioolvervangingsprojecten te Leeuwarden
 • elementenverharding Provincie Fryslân district Dokkum
 • damwandvervanging Stroobossertrekvaart
 • elementenonderhoud 2008-2014 gemeente het Bildt
 • asfaltonderhoud 2008-2014 gemeente het Bildt
 • kunstwerkenonderhoud 2010 gemeente het Bildt
 • rioolvervanging te Goënga

Overige

 • diverse ont- en afwateringsplannen provincie Zeeland
 • af- en ontwateringsplan landgoed Fraeylemaborg te Slochteren
 • afkoppelen hemelwater Rysteryk te Bakhuizen
 • verruimen waterafvoer Welgelegen-Luts te Balk
 • implementatie ondergrondse afvalcontainers te Amsterdam Noord
 • project Amelte te Assen
 • afkoppelen HWA te Vrouwenparochie
 • calculatie reconstructie Nygade Courtyard Denemarken
 • inmeten en verkavelen vakantiepark De Bosrand te Herpen