Uitvoeringsbegeleiding


Directie / toezicht

 • Campusterrein Friesland College te Leeuwarden
 • Groenonderhoudsbestek RWS Groningen Oost en West
 • Diverse natuurontwikkelingswerken RWS Groningen
 • Uitbreiding landgoed Schatzenburg te Dronrijp
 • Aanleg Heempark Heech te Heeg
 • Kade- en oeververbetering Holwerder- en Raardervaart
 • Reconstructie Centrum Oost en West te Sint Annaparochie
 • Wegenonderhoud gemeente het Bildt
 • Aanleg bedrijventerrein te Oude Bildtzijl
 • Toezicht aanleg diverse¬†bruggen Lindewijk te Wolvega
 • Diverse bouw- en woonrijpbestekken Lindewijk te Wolvega
 • Onderhoud Lindewijk te Wolvega
 • Aanleg terreininrichting pand Dolmans te Beilen
 • Reconstructie park te Sint Annaparochie
 • Bouwrijpmaken woonlocatie Groot Hermana fase 2 te Minnertsga
 • Omgevingsplannen Dr. Larijweg en Broekhuizen
 • Kwaliteitsimpuls K.L. de Vriesstraat te Sint Jacobiparochie
 • Toezicht aanleg keersluis Lindewijk te Wolvega
 • Toezicht rooi- en herplantbestek rondweg Franeker