Groenplannen

Beheerplannen

 • Beheerplan Businesspark Friesland-West te Heerenveen
 • Groenbeheerplan Mariencamp te Rolde

Onderhoudsbestekken

 • Groeninventarisatie en onderhoudsbestek twee woonwijken te Meppel
 • Ecologisch onderhoudsbestek RWZI te Leeuwarden
 • Bermenbestek gemeente Olst/Wijhe
 • Bermenbestek gemeente het Bildt
 • Bermenbestek gemeente Sint Oedenrode
 • Sportveldenbestek gemeente Sint Oedenrode
 • Onderhoudsbestek gemeente Sint Oedenrode
 • Werkomschrijving onderhoudswerk gemeente Aa & Hunze
 • Groenonderhoud 290 bankkantoren ING Netherlands
 • Bungalowpark Suyderoogh te Lauwersoog
 • Onderhoudsbestek waterschap Groot Salland
 • Groeninventarisatie en onderhoudsbestek Lentis locaties
 • Bomenwacht Drenthe
 • Berm- en Slootonderhoud gemeente Franekeradeel
 • Maaien Bolwerken gemeente Franekeradeel
 • Groen- en grijsonderhoud Noordelijke en Westelijke Ringweg Groningen

Aanlegbestekken

 • Mitigerende maatregelen Gasopslag te Langelo
 • Groenmaatregelen Krakeel te Hoogeveen
 • Diverse beplantingsplannen kantoortuinen
 • Diverse omgevingsplannen
 • Verplantbestek 255 bomen N266 Veendam-Alteveer
 • Aanplantbestek beplanting N969 Blijham-Bellingwolde
 • Rooi- en herplantbestek rondweg Franeker
 • Aanplantbestek bomen N975 en N976 Groningen

Overige

 • Opstellen moederbestek inclusief calculatie Landschapsbeheer Drenthe
 • Groenplan 6 woningen te Borger
 • Groenplan woonwijk Van Starkenborgh te Groningen
 • Actualiseren groenbeheersysteem gemeente Reiderland
 • Groeninventarisatie onderhoud 275 rioolgemalen Wetterskip Fryslân
 • Modellenstudie kruising Westerveldse Aa met de A28 te Zwolle
 • Planttekening N865 Jufferweg te Schildwolde
 • Groenplan N388 nabij Boerakker
 • Rooibestek bomen en bosplantsoen N366